hotline-toyota-0904-833-899

VIOS 2014 – Vios hoàn toàn mới

Bắt nguồn từ chữ “VIO” trong tiếng Latinh, VIOS có nghĩa là “Tiến lên phía trước” và ẩn chứa một hình ảnh trẻ trung, đầy sức sống.